Trafik

Vi bedriver transportverksamhet I hela Skandinavien. Vi transporterar gods av alla slag, även tempererat gods. I regelbunden trafik har vi över 20 enheter varav 13 är FRC/FNA –klassificerade thermobilar.

Våra mycket erfarna transportföretagare är vana vid att arbeta under Nordens krävande förhållanden och garanterar individuell, pålitlig service.

En och samma bil levererar ditt gods snabbt från dörr till dörr. Transporttiden är max tre dygn inom hela Norden.


Rekat
map
Powered by Softers